Wednesday, 17 November 2010

Arhive jar

Arhivele Java (fişiere cu extensia jar)sunt folosite pentru a împacheta într-un singur fişier mai multe clase Java (fişiere cu extensia class). Algoritmul de compresie folosit este algoritmul ZIP standard. În afară de clasele Java, o arhivă de tip jar mai poate conţine un director cu numele META-INF, în care se păstrează anumite fişiere de configurare şi fişierul MANIFEST.MF cu atribute referitoare la acel pachet (numele autorului, clasa principală, structura de directoare, etc.). Atât pentru crearea şi actualizarea arhivelor jar, cât şi pentru extragerea fişierelor din arhivă, se foloseşte comanda jar, care face parte din Java Development Kit. O arhivă JAR poate fi folosită direct în CLASSPATH, fără a fi necesară dezarhivarea şi listarea în CLASSPATH a tuturor componentelor din arhivă. Un fişier JAR poate fi executabil.

http://download.oracle.com/javase/tutorial/deployment/jar/basicsindex.html

http://www.herongyang.com/Java-Tools/jar-The-JAR-File-Tool.html

No comments: