Monday, 12 April 2010

Build and Test a Simple Session Bean Revisited

Pentru a testa funcţionarea componentei se vor parcurge următorii paşi:

1. C:\EJB>set CLASSPATH=.;C:\glassfishv3\glassfish\lib\javaee.jar

2. Se compilează interfaţa componentei, clasa care o implementează şi programul client:

C:\EJB>javac -d . firstBean/*.java

C:\EJB>javac -d . firstBeanClient/*.java

3. Se împachetează clasa şi interfaţa corespunzătoare componentei de tip sesiune în arhiva FirstBeanJar.jar:

C:\EJB>jar cvf FirstBeanJar.jar firstBean\

4. Se încarcă arhiva FirstBeanJar.jar pe serverul de aplicaţii, folosind, de exemplu, consola grafică de administrare:

5. Se execută programul client:

C:\EJB>java -classpath C:\glassfishv3\glassfish\lib\appserv-rt.jar; C:\glassfishv3\glassfish\lib\javaee.jar; C:\EJB firstBeanClient.FirstBeanClient Cristina

Implicit serverul de aplicaţii se găseşte pe maşina locală, comanda precedentă fiind echivalentă cu următoarea:

C:\EJB>java -classpath C:\glassfishv3\glassfish\lib\appserv-rt.jar; C:\glassfishv3\glassfish\lib\javaee.jar; C:\EJB -D org.omg.CORBA.ORBInitialHost = localhost firstBeanClient.FirstBeanClient Cristina

2 comments:

javaGirl said...
This comment has been removed by the author.
javaGirl said...

From Oracle Forums