Wednesday, 14 April 2010

Definirea unei surse de date Java DB in GlassFish V3

Crearea şi distrugerea conexiunilor la o bază de date poate fi costisitoare, ceea ce justifică menţinerea unui "rezervor de conexiuni'' (connection pool), o mulţime de conexiuni reutilizabile, pentru o anumită bază de date, pregătite în prealabil şi administrate de către serverul de aplicaţii. Definiţia unei surse de date în GlassFish trebuie să fie precedată de definiţia rezervorului de conexiuni folosit de aceasta. Am definit rezervorul de conexiuni şi sursa de date folosind consola grafică pentru administrare a serverului, aşa cum se vede în figurile următoare.

 Pentru ca definiţia unui rezervor de conexiuni pe o bază de date Java DB să fie completă trebuie definite şi următoarele proprietăţi: DatabaseName, User, Password, PortNumber, ServerName. Mai jos este specificat ca exemplu un set de valori pentru aceste proprietăţi.

DatabaseName = C:\Sun\SDK\javaDB\bin\student
User = profesor
Password = parolaprofesor
PortNumber = 1527
ServerName = localhost

No comments: